Főoldal

Óbudai Egyetem Ösztöndíj

Az Óbudai Egyetem Rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – az Óbudai Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának rendelkezései alapján – pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai-, tudományos-, sport-, kulturális-, közéleti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíjat a félévenként meghirdetett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.

 

Jelen ösztöndíjpályázatra azon hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor alap- vagy mesterképzés keretében aktív hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemen, és legalább egy lezárt aktív félévvel már rendelkeznek.
 

Határidő: 2020. szeptember 24. 12:00 óra.

A pályázat benyújtása elektronikus és papír alapú formátumban történik.

 

Eredmény: 2020. október 9. 


Kulturális és közéleti:

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett, kiemelkedő kulturális és/vagy közéleti tevékenységgel rendelkeznek.

Szakmai és tudományos:

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett kiemelkedő, országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett szakmai-tudományos teljesítménnyel, eredménnyel rendelkeznek.

Sport:

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények érdemi teljesítése mellett, kiemelkedő, országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett sporteredménnyel rendelkeznek.

 

Letölthető pályázati felhívás

2020.09.17.

--------------------------------------------------------


Kedves Pályázók!

Az oldal frissítése folyamatban van, várhatóan jövő héten csütörtöktől (2020.09.17.) fog teljes kapacitással üzemelni az oldal!

Aki nem tud addig várni a pályázatának a leadásával, az nyugodtan leadhatja előbb is. De sajnos, akik még nincsnek bent a jelenlegi adatbázisban azok nem fogják tudni leadni a pályázatot (Ybl hallgatók és új felvettek), illetve még az Ybl Miklós kar nem választható, mint kari opció.


2020.09.11

--------------------------------------------------------

Kulturális pályázat 20-21-1

Tisztelt Hallgatók!
 
Az Óbudai Egyetem Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága ebben a félévben is pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére.

Főképp az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett illetve nyújtott: kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli-és tanulmányi tanácsadásra.
A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson művészeti, kulturális célú öntevékeny csoportok számára programjaik megvalósításához.

Pályázat kitöltése: https://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/

Bővebb információ: Novák János
Email: novak.janos@koll.uni-obuda.hu

Pályázat beadás határideje: 2020. szeptember 25. (péntek) 12 óra

A pályázat beadásának helye: Hotel@BMF Diákotthon (1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13.)

Letölthető pályázati felhívás: 

--------------------------------------------------------

Sport pályázat 20-21-1

Tisztelt Hallgatók!
 
Az Óbudai Egyetem Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, hogy az egyetem segítséget nyújtson a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogassa a sportrendezvények, versenyek rendezését, különös tekintettel az Óbudai Egyetem hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásaira.

Pályázat kitöltése: https://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/

Bővebb információ: Novák János
Email: novak.janos@koll.uni-obuda.hu

Pályázat beadás határideje: 2020. szeptember 25. (péntek) 12 óra

A pályázat beadásának helye: Hotel@BMF Diákotthon (1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13.)

Letölthető pályázati felhívás: 

--------------------------------------------------------
Kollégiumi pótidőszak - eSzoctám

 

Kedves Hallgatók!

Azon hallgatóknak, akiknek szociális helyzete a tavaszi RSZÖP időszakhoz képest jelentősen megváltozott (vagyis a kollégiumi elhelyezés szempontjából számottevő a szociális helyzet romlása) lehetőségük van – alapos indokkal – kérvényezni kollégiumi felvételi szociális pontjaik újraszámítását.

Bővebb információ és pályázati kiírás

https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/


Az újból leadott pályázat után nem jár rendszeres szociális ösztöndíj, kizárólag a kollégiumi szociális pont újraszámítására van lehetőség!
 
Aki nem adott le februárban rendszeres szociális ösztöndíjpályázatot, vagy az elutasításra került, a kollégiumi felvételi szociális pontja 0 lesz, tehát csak a tanulmányi és közéleti pontjai kerülnek beszámításra a kollégiumi felvételi pontszáma számításakor!


--------------------------------------------------------

EHÖK/KHÖK közéleti ösztöndíjat érintő
EHÖK elnöki rendelet - hatályos 2020.03.25-től


A Koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet okán EHÖK és KHÖK közéleti ösztöndíjakat érintő változásokat az alábbi rendeletek tartalmazzák, melyek 2020.03.25-től hatályosak.

EHÖK elnöki rendelet 1 (EHÖK/KHÖK közéleti ösztöndíjról)
EHÖK elnöki rendelet 2 (EHÖK közéleti ösztöndíjról) 

--------------------------------------------------------

Kulturális pályázat 19-20-2

Tisztelt Hallgatók!
 
Az Óbudai Egyetem Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága ebben a félévben is pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére.

Főképp az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett illetve nyújtott: kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli-és tanulmányi tanácsadásra.
A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson művészeti, kulturális célú öntevékeny csoportok számára programjaik megvalósításához.

Pályázat kitöltése: https://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/

Bővebb információ: Novák János
Email: novak.janos@koll.uni-obuda.hu

Pályázat beadás határideje: 2020. február 26. (szerda) 12 óra

A pályázat beadásának helye: Hotel@BMF Diákotthon (1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13.)

Letölthető pályázati felhívás

--------------------------------------------------------

Sport pályázat 19-20-2

Tisztelt Hallgatók!
 
Az Óbudai Egyetem Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, hogy az egyetem segítséget nyújtson a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogassa a sportrendezvények, versenyek rendezését, különös tekintettel az Óbudai Egyetem hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásaira.

Pályázat kitöltése: https://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/

Bővebb információ: Novák János
Email: novak.janos@koll.uni-obuda.hu

Pályázat beadás határideje: 2020. február 26. (szerda) 12 óra

A pályázat beadásának helye: Hotel@BMF Diákotthon (1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13.)

Letölthető pályázati felhívás

--------------------------------------------------------

Óbudai Egyetem Ösztöndíj

Az Óbudai Egyetem Rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – az Óbudai Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának rendelkezései alapján – pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai-, tudományos-, sport-, kulturális-, közéleti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíjat a félévenként meghirdetett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.


Jelen ösztöndíjpályázatra azon hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor alap- vagy mesterképzés keretében aktív hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemen, és legalább egy lezárt aktív félévvel már rendelkeznek.
 

Határidő: 2020. február 18. 12:00 óra.

Hallgatói Közösségi Központok elérhetőségei: https://hok.uni-obuda.hu/hallgatoi_kozpontok


A Székesfehérváron leadott pályázatok esetében a Kari Hallgatói Részönkormányzatnál van lehetőség a leadásra és az igazolások hitelesítésére.


Eredmény: 2020. március 5. 


Kulturális és közéleti:

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett, kiemelkedő kulturális és/vagy közéleti tevékenységgel rendelkeznek.

Szakmai és tudományos:

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett kiemelkedő, országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett szakmai-tudományos teljesítménnyel, eredménnyel rendelkeznek.

Sport:

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények érdemi teljesítése mellett, kiemelkedő, országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett sporteredménnyel rendelkeznek.

Letölthető pályázati felhívás

--------------------------------------------------------

Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2019/20/2

Tisztelt Hallgatók!

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Diákjóléti Bizottság pályázatot hirdet azon teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt. (részlet az 51/2007 III.26. Korm. Rendeletből)

Pályázat kitöltése: https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ A kitöltött pályázati űrlapot kinyomtatva az arra kijelölt irodákban (https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ -n hamarosan olvasható) is le kell adni.

A pályázat leadási időszak: 2020. február 03. – február 11. 12:00


A Rendszeres Szociális Ösztöndíj a 2019/20. tanév második félévére (5 hónap) vonatkozik. A pályázat előzetes eredményéről a pályázók a honlapon tájékozódhatnak. A végleges eredményekről e-mail formájában kerülnek kiértesítésre.

Email: szoctam.info@hok.uni-obuda

--------------------------------------------------------

Kollégiumi Díjmérséklési Pályázat
19-20-2


Tisztelt Hallgatók!

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Diákjóléti Bizottság kollégiumi díjmérséklésre pályázatot hirdet a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók számára. 

Pályázat kitöltése: https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ 

Fontos változás, hogy ebben a félévben Kollégiumi Díjmérséklési Pályázatot az eSzoctám rendszerben lehet leadni, a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázattal együtt.  Az RSZÖP pályázat leadásakor a „Támogatások” fülön szükséges megjelölni a „Kollégiumi felvétel” igényét, ekkor jelenik meg a felületen a „Kollégiumi Díjmérséklés” lehetősége, illetve az ahhoz tartozó „Indoklás”, melyek bejelölése és kitöltése a pályázat érvényességéhez feltétlenül szükséges! 

A pályázat leadási időszak: 2020. február 03. – február 11. 12:00 (megegyezően a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatok leadási időszakával) 

A pályázatokat a Kollégiumigazgató, az ÓE HÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja és a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el. 
A díjmérséklés a 2019/20. tanév második félévére (5 hónap) vonatkozik. 

A pályázat eredményéről a hallgatók megközelítőleg 2020. március 4-éig értesítést kapnak.
 
Bővebb információ: https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ 
Email: kaskoto.nikolett@hok.uni-obuda.hu

Letölthető pályázati felhívás

--------------------------------------------------------